Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Công văn số 1945-CV/HU về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.