Nghi thức khởi công cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời.


Cây cầu được bắt qua sông Kênh Mới, thuộc ấp Kênh Mới, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời và được lấy tên gọi cầu đồng Hương số 61 – Kinh Mới. Cầu có chiều dài 42m, rộng 2,5m, tổng giá trị xây dựng 336 triệu đồng, do gia đình cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng nay là Phó Chủ tướng Chính phủ Vũ Đình Liệu và cố phu nhân Kiều Thị Chư trao tặng thông qua Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần thuận lợi hơn trong việc đi lại của nhân dân và học sinh tại địa bàn.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau