Điểm cầu Cà Mau.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Năm 2019, đi đôi với việc tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu, ngành nội chính đã giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ngành nội chính cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng khác tham mưu có hiệu quả, xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 595 vụ việc, vụ án được đưa vào diện Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc; 481 vụ việc, vụ án đưa vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, trong đó đã xử lý dứt điểm 224 vụ việc, vụ án.

Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban sẽ tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng, không nghỉ”…

 

BAN BIÊN TẬP