Theo đó, VCNET là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo giúp quản lý, điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành tuyên giáo toàn quốc; chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh …

Hệ thống VCNET sẽ giúp cho lãnh đạo và cán bộ ngành tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone. Ước tính hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời gian giải quyết công việc, giảm khoảng 90% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.

Giao diện phần mềm VCNET

Để tham gia sử dụng VCNET, người dùng đăng ký trên hệ thống thông qua đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên điện thoại smartphone. Ngoài việc sử dụng rất dễ dàng, các thông tin cá nhân của người dùng trên VCNET sẽ được bảo mật, bảo vệ an toàn.

VCNET còn là mạng xã hội để người dùng có thể đăng tải các bài viết, hình ảnh cá nhân cũng như kết bạn, trao đổi với những người dùng khác. Các tính năng sử dụng mạng xã hội VCNET gần giống các mạng xã hội khác. Người dùng có thể chọn chế độ chia sẻ, tạo nhóm công khai, nhóm kín... VCNET không chỉ là công cụ giúp ngành tuyên giáo quản lý công việc hiệu quả, đưa các thông tin của Đảng tới cán bộ, đảng viên nhanh chóng, mà còn hướng đến mục tiêu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm bắt dư luận nhanh nhạy, kịp thời định hướng dư luận xã hội...

VCNET do Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp Tập đoàn Viettel xây dựng và triển khai thực hiện với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "Hướng mạnh về cơ sở". Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn cán bộ, đảng viên đăng ký sử dụng hệ thống VCNET. Riêng người dân thì khuyến khích và không hạn chế người tham gia sử dụng.

BAN BIÊN TẬP