Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong những tháng đầu năm 2019, mặt dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, Đảng uỷ xã tập trung chỉ đạo công tác sản xuất đạt kế hoạch đề ra, thu hoạch 4.800 ha lúa vụ 2, năng suất 5,4 tấn/ha; thu hoạch 178 ha đậu xanh, năng suất 960 kg/ha; gieo sạ lúa hè thu được 600 ha. Công tác xây dựng nông thôn mới có quan tâm chỉ đạo, đến nay xã đạt được 09/19 tiêu chí. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Chỉ đạo các điểm trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II ở các cấp học. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng khá tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể có bước tiến bộ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác có ý kiến đề nghị xã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chính quyền và một số vấn đề khác.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả xã đã đạt được thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tập trung quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, chú trọng chất lượng,  quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

BAN BIÊN TẬP