Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng năm 2019, mặt dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, Đảng uỷ xã tập trung chỉ đạo công tác sản xuất đạt kế hoạch đề ra; diện tích nuôi tôm công nghiệp, quảng canh cải tiến, siêu thâm canh được duy trì, phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới có quan tâm chỉ đạo, đến nay xã đạt được 11/19 tiêu chí. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng khá tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể có bước tiến bộ. Quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy tập trung chuẩn bị công tác đại hội theo kế hoạch. Xã đã chủ động thành lập các tiểu ban chuẩn đại hội, triển khai các bước thực hiện theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác có ý kiến đề nghị xã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chính quyền và một số vấn đề khác.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả xã đã đạt được thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã tập trung rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu đạt thấp, xác định nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Quan tâm phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh theo quy hoạch, kế hoạch và đảm bảo các điều kiện theo quy định. Tuyên truyền. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, chuyển biến tốt hơn.

Tập trung công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, thực hiện công tác nhân sự đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự đảm bảo theo quy định cho Đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát động phong trào thi đua, chọn công trình, phần việc có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện.

BAN BIÊN TẬP