Cùng dự buổi tiếp công dân có đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

    Trong ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019, Bí thư Huyện ủy đã tiếp 05 lượt công dân đến yêu cầu, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực đất đai, như yêu cầu được giao nền nhà tái định cư, việc xã hội hóa sân bóng đá tại thị trấn Trần Văn Thời; yêu cầu xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

    Sau khi nghe công dân trình bày nội dung vụ việc, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại quy trình, thủ tục để giải tham mưu, đề xuất phương án, tập trung giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phúc Hậu