Đại biểu tham gia buổi làm việc.


Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Trần Văn Thời, do ảnh hưởng khô hạn, mặn làm diện tích lúa – tôm bị thiệt hại khoảng 327/2.100 ha. Tình hình nắng hạn làm mực nước dưới các kênh rạch vùng ngọt hóa khô cạn nhanh, gây sạt lở, sụt lún 81 tuyến lộ giao thông nông thôn, với tổng chiều dài trên 6,7 km.

Ngoài ra, khô hạn đã làm thiệt hại trên 327 ha lúa ngoài kế hoạch sản xuất; khả năng thiếu nước phục vụ cho trà lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh khoảng 148 ha; thiếu nước cho việc sản xuất rau màu, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất; khả năng dịch bệnh trên tôm nuôi rất cao do nắng nóng, độ mặn cao, tôm phát triển chậm.

Hầu hết, các tuyến kênh vùng ngọt hóa đều khô cạn nên không thể đưa phương tiện cơ giới vào gia cố, chống sạt lở, xử lý sụt lún. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông cơ giới hóa trong thu hoạch lúa và thương lái thu mua, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng.

Do tình hình khô hạn kéo dài dẫn đấn nguy cơ gây thiếu nước sinh hoạt ở một số vùng dân cư, qua rà soát, hiện tại đã có 142 hộ đang thiếu nước sinh hoạt. Dự báo trong thời gian tới có khoảng 780 hộ thiếu nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho rằng việc thông tin, tuyên truyền của chính quyền địa phương giúp người dân nắm bắt tình hình thời tiết để chủ động trong quá trình sản xuất còn chậm, cần phải rút kinh nghiệm. Hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng cả tỉnh, nhưng căng thẳng nhất là vùng ngọt hóa. Do đó, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống. Trong trồng trọt, chăn nuôi cần chú ý khảo sát, thống kê, đánh giá, phân loại cụ thể từng loại hoa màu, trà lúa...trên cơ sở dự báo tình huống, các ngành chức năng đưa ra biện pháp ứng phó hợp lý. Tập trung hướng dẫn giải pháp ứng phó sử dụng nước tiết kiệm, nghiên cứu chuyển đổi diện tích đối với các loại cây trồng chắc chắn sẽ bị thiếu nước. Tập trung hướng dẫn nuôi trồng thủy sản theo phương án cho dân giữ mực nước cao. Đối với chăn nuôi chú ý thực hiện các giải pháp phòng bệnh. Theo dõi chủ ý đối với các loại dịch bệnh trên người khi mùa khô căng thẳng.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị địa phương cần rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của chủ rừng, của nhân dân; đồng thời, kiểm tra trang thiết bị đảm bảo sử dụng hiệu quả khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương thống kê, phân loại đối tượng thiếu nước sinh hoạt để đề xuất hướng xử lý kịp thời, mang tính lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo với dân về tình hình sạt lở; đồng thời, dự báo điểm có khả năng sạt lở, tuyên truyền nguyên nhân sạt lở để nâng cao ý thức của người dân; hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống sạt lở. Sở Giao thông vận tải phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương phương án giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa, vật tư trong vùng ngọt hóa.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất của người dân tại xã Khánh Bình Đông và Khanh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Theo camau.gov.vn