Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (bên phải), Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện tặng hoa các thành viên UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung và miễn nhiệm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh, đại biểu cần tích cực nghiên cứu, đóng góp vào các dự thảo nghị quyết để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện. Phải đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế, đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Mở đầu phiên làm việc, HĐND tỉnh Cà Mau đã xem xét, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trương Linh Phượng, do điều chuyển công tác và bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Kết quả, ông Nguyễn Quốc Thanh được đại biểu tín nhiệm bầu với số phiếu 100%.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu  xem xét, thông qua 10 nghị quyết quan trọng, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong tỉnh, trong đó có Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 chuyển sang năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh chủ truơng đầu tư Dự án đầu tư xây dụng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau; Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019 và năm 2018 chuyển sang năm 2019; Nghị quyết ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đẩt năm 2019…

Các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ. Những ý kiến, kiến nghị của đại bỉểu đã được UBND tỉnh và các ngành liên quan tiếp thu, giải trình, làm rõ hoặc điều chỉnh, bổ sung vào văn bản trình kỳ họp sắp tới./.

Theo Báo Cà Mau