Lưu ý:

- Nếu tra cứu qua điện thoại di động thì NLĐ sẽ chỉ biết tổng thời gian tham gia BHXH hoặc trong khoảng thời gian chứ không biết chi tiết thông tin BHXH của mình như mức lương tính đóng BHXH bắt buộc, khoảng thời gian đã đóng,…vv. Vì vậy, NLĐ nên liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp cập nhật số điện thoại với cơ quan BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

- Link tra cứu mã số BHXH: Tại đây

- Link tra cứu quá trình tham gia BHXH: Tại đây

Quý Nguyễn – Thế Trãi (Infographic)

Nguồn: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT