Ngay sau khi nhận được Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chi ủy chi bộ trường THPT Võ Thị Hồng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội. Với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời chi ủy chi bộ đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các đảng viên và các bộ phận trong nhà trường chuẩn bị chu đáo mọi công việc cho đại hội như: văn kiện, kịch bản, trang trí, khánh tiết, phục vụ…đến nay, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ trường THPT Võ Thị Hồng đã tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn; song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Trần Văn Thời, của Sở GDĐT Cà Mau và sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của chi uỷ, chi bộ, các đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự đồng thuận của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, nên đã đạt được những kết quả khá nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và và vượt; chất lượng, hiệu quả giáo dục phát triển ổn định; nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng đạt gần 80%; trường luôn đứng tốp 05 trong các trường có chất lượng giáo dục nổi bật của tỉnh; Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm. Kết quả đó có sức cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với chi bộ và nhà trường, tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới./.

 

BAN BIÊN TẬP