Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi; Trần Hồng Quân; Thân Đức Hưởng tham dự.Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau dự hội nghị.


Theo đó, các giải pháp trọng tâm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ ưu tiên số 1 và quan trọng hàng đầu tiếp tục phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19; các gói chính sách kinh tế cần hướng đến hỗ trợ ổn định, khắc phục khó khăn, vượt qua cú sốc về cả phía cung và cầu, cũng như chuẩn bị tốt nhất để tạo đà phục hồi mạnh ngay sau khi dịch bệnh kết thúc; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới; tập trung khai thác tối đa thị trường Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại; gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống; phát triển thị trường nội địa, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong nước; kế hoạch sản xuất lúa năm 2020 đạt 7.360 nghìn ha, sản lượng đạt 43,5 triệu tấn thóc; sản xuất khoảng 980 nghìn ha rau màu các loại và khoảng 1,1 triệu ha cây ăn quả, sản lượng 13,5 triệu tấn...

Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 là gần 700 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2019. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân giảm sút việc phấn đấu giải ngân hết nguồn lực đầu tư công năm 2020 sẽ góp phần quan trong kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện gia hạn, miễm, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với tổng mức gần 200 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trong đó, giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50%-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; tổng số phí, lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm 2020 khoảng 500 tỷ đồng; ngân hàng nhà nước chủ động, linh hoạt trong các giải pháp điều hành tín dụng; điều hành giảm lãi suất; miễn, giảm phí nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; chỉ đạo toàn ngành nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Về hỗ trợ người lao động và đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh bưởng của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch bệnh; nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động; việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Trong đó, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ/tháng, nhưng không quá 3 tháng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 01 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa không quá 3 tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 300 nghìn/khẩu/tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 136/2013 của Chính phủ được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng và được chi trả một lần; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng và được chi trả một lần.

Các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp trấn áp các loại tội phạm, không để kẻ xấu, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc nói xấu Đảng, nhà nước, gây gối trật tự xã hội nhằm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để nhân dân an tâm phát triển sản xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh; không ngăn sông, cấm chợ để lưu thông hàng hóa; chúng ta phải chung sức, đồng lòng thực hiện công việc, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn không để công việc trì trệ; chỉ đạo sáng tạo, biến nguy cơ thành thời cơ trong từng ngành, cơ quan, công ty, xí nghiệp; phải tìm thị trường mới, thay đổi cách làm mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất, công nghiệp và dịch vụ; chống đầu cơ, nâng giá, chú ý đẩy mạnh công tác thoại; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định xã hội sau dịch bệnh...  

Sau hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị: các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát lại đối tượng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của chính phủ đề ra. Đồng thời, đề nghị các địa biểu HĐND tỉnh UBMTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện các chính sách của Chính phủ tại địa phương, tránh để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

 

camau.gov.vn