Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Trần Văn Thời Lưu Xông Pha bộc bạch: Ngay từ đầu năm, Uỷ ban MTTQ huyện đảm nhận giúp đỡ 175 hộ nghèo, cận nghèo. Để thực hiện công tác phối hợp giúp đỡ hộ nghèo, Uỷ ban MTTQ huyện triển khai nhiều giải pháp, như xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến mặt trận xã, ấp, khóm từ đầu năm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở trong công tác triển khai thực hiện; Vận động giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức.

Qua hoạt động xã hội hoá đã xây dựng được 13 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền 550 triệu đồng; Tích cực vận động quỹ Vì người nghèo, đến trung tuần tháng 9 thu được trên 1 tỷ 229 triệu đồng. Qua đó, xây dựng được 116 căn nhà vì người nghèo, với tổng số tiền 870 triệu đồng, đạt hơn 92% so với chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, vận động vật chất quy ra tiền được trên 6 tỷ 430 triệu đồng.

Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sản xuất, chăm lo làm ăn kinh tế của các hộ nghèo, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, giải quyết việc làm. Phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 90% số hộ đăng ký giúp đỡ thoát nghèo, tương đương 156 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Uỷ ban MTTQ huyện chọn xã Khánh Hưng làm điểm chỉ đạo trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2021.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Trần Văn Thời Nguyễn Văn Vẹn cho biết: Để chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để triển khai cho vay vốn tín dụng chính sách đạt hiệu quả đề ra theo nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND và kế hoạch của UBND huyện.

Qua 8 tháng triển khai cho vay, đến nay, nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cho 1.936 lượt hộ vay vốn với số tiền 44 tỷ 163 triệu đồng, trong đó các chương trình cho vay trọng điểm: Cho vay 112 lượt hộ nghèo với số vốn 2 tỷ 720 triệu đồng; Cho vay 54 lượt hộ cận nghèo với số tiền 1 tỷ 382 triệu đồng; 576 lượt hộ mới thoát nghèo với số tiền 13 tỷ 283 triệu đồng; Cho vay 628 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 28 lượt sinh viên thuộc hộ nghèo vay vốn học tập; Cho vay tạo việc làm mới cho 91 lao động; Cho vay xây dựng 95 căn nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 2 tỷ 375 triệu đồng; Cho 12 lao động vay đi làm việc tại nước ngoài từ nguồn vốn UBND tỉnh uỷ thác.

Các nguồn vốn cho vay được bình xét công khai tại khóm, ấp, sau khi cho vay, hội, đoàn thể các cấp tích cực kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay thường xuyên. Đồng thời, vận động người vay tham gia tiết kiệm để tích luỹ trả nợ khi đến hạn.

Nhìn chung, nguồn vốn đã được sử dụng hiệu quả, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và xoá bỏ tình trạng tín dụng đen.

Thời gian tới, để đạt mục tiêu giảm nghèo năm 2019 theo nghị quyết của Huyện uỷ, kế hoạch của UBND huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện tập trung phối hợp thực hiện tốt tuyên truyền về các chính sách cho vay ưu đãi, tập trung giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao năm 2019, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ vay vốn, hội, đoàn thể cấp xã, trưởng ấp, khóm.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Trần Văn Thời Phan Thu Hương thông tin: Giảm nghèo được xem là nhiệm vụ quan trọng của hội. Bởi có xoá nghèo thì cuộc sống mới vươn lên, xã hội ngày càng phát triển. Vì vậy, song hành với các hoạt động phong trào của hội, những năm qua, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở nỗ lực giúp chị em nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, kết quả giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo vượt xa sự mong đợi, với 192/120 hộ đăng ký ban đầu, đạt 158%. Có được kết quả đó là sự nỗ lực rất lớn của tổ chức hội ở cơ sở, của chính chị em được giúp đỡ.

Tiếp tục công tác giúp đỡ hộ nghèo, năm nay, hội đăng ký về trên nhận giúp đỡ 115 hộ, gồm 55 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo và 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN huyện đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, như duy trì 116 tổ phụ nữ có mô hình 10 trong 1 (10 hộ khá giúp 1 hộ nghèo), là một trong những mô hình phát triển mạnh, hiệu quả cao thời gian qua; Phát huy các mô hình hùn vốn nội lực, như hùn vốn xoay vòng bằng tiền, lúa, vàng, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương; Xây dựng học bổng, vận động xã hội hoá giúp học sinh nghèo; Giúp đỡ phụ nữ có nguồn vốn khởi nghiệp; Vận động các nhà tài trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện giúp hộ nghèo được vay vốn; Thực hiện các dự án của Chính phủ và nước ngoài; Duy trì và nhân rộng các tổ hợp tác hiệu quả thời gian qua nhằm giúp chị em nông thôn có việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo như bó chổi dừa, ráp lú, vá lưới, may dân dụng… Qua kiểm tra, đánh giá, đến nay 71 hộ có khả năng thoát nghèo. Từ nay đến cuối năm, Hội LHPN huyện tích cực hỗ trợ chị em nghèo, đôn đốc, nhắc nhở, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra./.

Theo Báo Cà Mau