Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy điều động đồng chí Nguyễn Trường Hận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Trường Hận nhận quyết định và hoa từ đồng chí Đỗ Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

    Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quyết định cho đồng chí Trần Đình Hải, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ kể từ ngày 01/6/2020.

Đồng chí Trần Đình Hải nhận quyết định và hoa từ đồng chí Đỗ Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

    Phát biểu tại các buổi công bố quyết định, đồng chí Đỗ Thị Duyên, Trưởng Ban Tổ Huyện ủy chúc mừng và tin tưởng đồng chí Nguyễn Trường Hận với nhiệm vụ mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, cùng với tập thể cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cũng ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Trần Đình Hải vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ huyện thời gian qua; khi nghỉ hưu mong rằng đồng chí tiếp tục tham gia góp ý kiến vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ huyện, cũng như địa phương nơi đồng chí cư trú.

    Các đồng chí nhận quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện trong thời gian qua; thời gian tới ở cương vị, lĩnh vực nào, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tham gia đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                 Minh sử