Cá bớp là sản phẩm đặc trưng gắn với địa danh của đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Cá bớp được nuôi theo hình thức lồng bè, qua thống kê có gần 150 lồng, với số lượng hơn 27.000 con. Cá bớp sinh trưởng nhanh, có thể đạt trọng lượng khoảng 6 kg/con sau 7 tháng nuôi. Những năm qua, do thời tiết và nguồn nước tương đối ổn định nên nuôi cá bớp đạt đầu con. Tuy nhiên, giá cá bớp cũng biến động tăng giảm thất thường, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, nhiều người nuôi không dám tăng đàn.

Ảnh: Báo Cà Mau

Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Cá bớp Hòn Chuối – Cà Mau” được công bố sẽ là cơ sở để quảng bá sản phẩm cá bớp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ uy tín cho người sản xuất, kinh doanh, giúp người dân an tâm hơn trong sản xuất và tiêu thụ.

Đồng thời, các ngành chức năng có điều kiện quản lý tốt về quy trình nuôi, khai thác và tiêu thụ cũng như kiểm soát được chất lượng của sản phẩm.

 

BAN BIÊNTẬP