Tình trạng hạn hán đang diễn ra ngày càng gay gắt tại các huyện vùng ngọt hóa trong tỉnh.


Theo quyết định được công bố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán đã ban hành tại kế hoạch số 142, ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND dân tỉnh về phòng, chống thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện U Minh và Trần Văn Thời xác định và khoanh vùng những khu vực bị ảnh hưởng do hạn hán; đồng thời, huy động mọi nguồn lực triển khai ngay phương án ứng phó hạn hán theo kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai do hạn hán cấp độ 2 đã được phê duyệt tại phương án số 02, ngày 16/7/2019 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong vùng thiên tai; đặc biệt, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân bị thiếu nước trong vùng thiên tai.

Kiểm tra, gia cố, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngăn mặn bảo vệ sản xuất trong vùng thiên tai. Nếu chưa thể khắc phục được ngay thì triển khai các công trình tạm để xử lý nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.

Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai các công trình khẩn cấp theo quy định về tình huống khẩn cấp đối với các dự án/công trình cấp bách ứng phó hạn hán trong vùng thiên tai theo đúng quy định hiện hành.

Thường xuyên cập nhật, thông báo diễn biến tình hình hạn hán, thiếu nước đến các ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện U Minh và Trần Văn Thời, UBND các xã, thị trấn, người dân trong vùng thiên tai; chỉ đạo tổ chức đo đạc mực nước trong vùng thiên tai hàng tuần; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong công tác chỉ đạo ứng phó hạn hán; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai hỗ trợ ứng phó trong trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời tham mưu UBND tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vốn để thực hiện khẩn cấp các dự án, công trình ứng phó hạn hán.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, người dân trong vùng thiên tai thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở, sụp lún đất; chủ trì phối hợp với sở, ngành, các địa phương có liên quan tổ chức lập phương án và triển khai sửa chữa các tuyến đường giao thông bị sụp lún, sạt lở hoặc đang có nguy cơ sụp lún, sạt lở do hạn hán gây ra theo phân cấp, đảm bảo an toàn lưu thông, an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Các sở, ban ngành tỉnh tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để phục vụ ứng phó tình hình hạn hán trong vùng thiên tai.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau tăng cường công tác quan trắc, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nhận định tình hình hạn hán, thiếu nước, thông báo đến các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan biết để chủ động trong công tác ứng phó.

Chủ tịch UBND huyện huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp trong vùng thiên tai, trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với hạn hán tại địa phương. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với UBND cấp trên trực tiếp để có hướng dẫn kịp thời.

Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau thường xuyên cập nhật, thông tin, tuyên truyền về diễn biến hạn hán, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong công tác ứng phó hạn hán để người dân biết và chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

 

camau.gov.vn