Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Sử Ký, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các đồng chí trưởng khối dận các xã, thị trấn và đại diện các cơ quan trong thực hiện quy chế phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ.

Quang cảnh Hội nghị

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện khá tốt; cùng với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang được quan tâm; duy trì và phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc.

Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả tích cực; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân được nâng lên; phát huy sức mạnh của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị dành phần lớn thời gian cho đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ những hạn chế, khó khăn, đề ra các giải pháp tập trung thực hiện từ đây đến cuối năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra.

BAN BIÊN TẬP