Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội và 98 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 16 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thị trấn.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ đã chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt, có 02 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Kinh tế tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư; tiềm năng, lợi thế của thị trấn đã được khai thác khá tốt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng. Diện tích canh tác hằng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết; nuôi trồng thủy sản 92,87 ha, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch 1.492,2/850 tấn, đạt 175,55% so với nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được cấp trên giao. Chi ngân sách thị trấn hằng năm được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo cân đối ngân sách. Công tác quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch từng bước đi vào nền nếp. Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; thị trấn có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Chất lượng gia đình văn hóa và khóm văn hóa được nâng lên. Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ phát triển khá tốt. Cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay thị trấn đã thực hiện được 21/26 tiêu chí của 04 tiêu chuẩn Văn minh đô thị, đạt 80,76%. Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được chú trọng; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giải quyết, giới thiệu việc làm hằng năm trên 500 lao động, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nắm bắt thời cơ, tập trung mọi nguồn lực khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của thị trấn. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; đề ra 09 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị thị trấn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phát huy tiềm năng, lợi thế có vị trí tại trung tâm huyện, phát triển thương mại, dịch vụ; quan tâm hỗ trợ, phát triển cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, nhằm thu hút lao động và giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng lộ giao thông, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo kế hoạch. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mua bán. Xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh công cộng cũng như trong sinh hoạt gia đình. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng gia đình và khóm đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm chỉ đạo giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ gìn ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý và tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ kế thừa; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; phó bí thư Đảng uỷ 02 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 13 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Nhàn