Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Về lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội và 105 đại biểu tiêu biểu được đại diện cho 17 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Bình đã đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, có 11/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt; 01 chỉ tiêu sắp xỉ đạt. Đảng bộ có sự tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, trồng lúa kết hợp với rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Mô hình cánh đồng lớn mang lại kết quả quan trọng, năng suất bình quân 7,1 tấn/ha; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, nhất là cầu, lộ giao thông, thuỷ lợi, trạm y tế, hạ thế điện … đã tạo được sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp hình lưu niệm

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Khánh Bình đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện, trong đó đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; tổng sản lượng lúa 127.000 tấn.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ lưu ý Đảng bộ xã cần tập trung tổ chức thực một một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của xã; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện; tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là lộ giao thông nông thôn. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm. Không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác vận động nhân dân. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng; tăng cường đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng sâu sát thực tế; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ phục vụ trước mắt cũng như lâu dài. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; phó bí thư Đảng uỷ 02 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIV gồm 10 đại biểu chính thức. Đồng chí Bùi Văn Thiểu được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Nhàn