Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội và 95 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 21 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Bình Tây đã đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra, có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt; 02 chỉ tiêu thực hiện xấp xỉ đạt. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển; từng bước chuyển dịch cây trồng, vật nuôi phù hợp; sản lượng lúa hàng năm đều tăng; phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế. Khai thác đánh bắt thủy sản, nuôi cá đồng, sản lượng thu hoạch hằng năm đều tăng. Các ngành nghề, dịch vụ có bước phát triển; quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du khách du lịch; hằng năm trên 75.000 lượt người đến Hòn Đá Bạc, tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; phát huy tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển, chú trọng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị loại V; xây dựng 33 tuyến lộ giao thông, chiều dài 27 km, tổng kinh phí 21 tỷ đồng; xây dựng được 11 cây cầu bê tông, tổng kinh phí 1,36 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người tăng, hiện nay xã còn 146 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,92%; hộ cận nghèo còn 112 hộ, chiếm tỷ lệ 3,01%. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được đào tạo, có bước trưởng thành về nhiều mặt, ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Khánh Bình Tây đề ra mục tiêu tổng  quá đó là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng xã đạt các tiêu chuẩn đô thị loại V và đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhóm giải pháp cùng với 3 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ lưu ý Đảng bộ xã cần tập trung tổ chức thực một một nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh, thực hiện chuyển đổi giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; huy động các nguồn lực xây dựng xã Khánh Bình Tây đạt chuẩn đô thị loại V trong thời gian sớm nhất. Khuyến khích đầu tư phát triển các phương tiện có công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Tập trung chỉ đạo sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất. Tăng cường công tác trồng, quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ để biển Tây; giữ giữ hệ sinh thái và tài nguyên rừng ngập mặn. Phát huy hơn nữa tiềm năng khu du lịch di tích lịch sử cấp Quốc gia Hòn Đá Bạc gắn với giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc; thực hiện tốt mô hình du lịch cộng đồng liên xã (Khánh Hưng - Khánh Hải - Khánh Bình Tây - thị trấn Sông Đốc) và tuyến biển. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; bầu phó bí thư Đảng uỷ; đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIV gồm 10 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thành được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Nhàn