Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự chỉ đạo đại hội

Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, cùng các đồng chí trong tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Về lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội và đại diện Thường trực các Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ và 119 đại biểu đại diện cho 426 đảng viên đến từ 27 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã khoá XII phát biểu khai mạc đại hội

Theo Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Trần Hợi đã đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII. Trong phát triển kinh tế - xã hội, xã đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đến nay, xã duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện nâng chất các tiêu chí theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện. Công tác sắp xếp trường lớp phù hợp với điều kiện của từng trường, tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 99%; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có bước phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đạt kết quả khá tốt. Chính sách an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công, công tác giảm nghèo được thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Trần Hợi đặt ra 11 chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện, trong đó đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Huyện ủy Lê Thị Nhung biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ lưu ý đối với Đảng bộ xã cần tập trung tổ chức thực một một nhiệm vụ trọng tâm để sơm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành ý chí, hành động của toàn Đảng bộ nhằm tạo bước tiến mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự phát triển chung của xã. Tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của xã. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác xây dựng Đảng; thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; phó bí thư Đảng uỷ 02 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIV gồm 12 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Thanh Sơn được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV của Đảng bộ xã Trần Hợi

Nguyễn Nhàn