Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ  triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. 

Theo đó, Đảng bộ xã Trần Hợi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo đại hội điểm; đồng thời, thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chọn Chi bộ Trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Trần Hợi, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

 

BAN BIÊN TẬP