Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 1.000 đảng viên trở lên. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên sát hợp tình hình thực tế của Đảng bộ. Số lượng đảng viên được kết nạp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao và chỉ tiêu Nghị quyết năm của Huyện ủy. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 1.074 đảng viên, đạt 107,4% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, bình quân kết nạp 214 đảng viên/năm.

Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (tháng 8/2019).

Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã có sự quyết tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện kỳ quyết. Xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng và là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm. Quá trình xem xét, đề nghị kết nạp đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng cân nhắc thận trọng, đánh giá kỹ quá trình phấn đấu, rèn luyện, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, gia đình, thẩm tra, xác minh rõ tiêu chuẩn chính trị của cảm tình đảng… Đồng thời, quan tâm phát hiện nguồn cảm tình đảng từ nhiều thành phần, định kỳ hằng tháng trong các cuộc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường lệ kịp thời rà soát, bổ sung những quần chúng ưu tú và đưa ra khỏi kế hoạch những cảm tình đảng không còn đảm bảo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, có kế hoạch giúp đỡ những cảm tình đảng hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn.

Minh Sử