Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Võ Quốc Thống, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kì và 95 đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, Đảng bộ xã Khánh Bình Tây Bắc đã chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, có 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt; kết cấu hạ tầng, cầu, lộ giao thông được đầu tư xây dựng; công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt, diện mạo nông thôn khởi sắc, đến nay đã đạt 18/19 tiêu chí; trật tự an toàn xã hội ổn định; chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã thống nhất đề ra ra phương hướng, mục tiêu gắn với giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặt mục tiêu quan trọng là quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt theo chuẩn nông thôn mới; tổng sản lượng thủy đạt 17.500 tấn; tổng sản lượng lúa đạt 234.705 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đến năm 2025 đạt 99%.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, lưu ý những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự phát triển của xã. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn từ nhận thức đến hành động trong Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục, quản lý và tạo nguồn, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trên nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương và mang tính xây dựng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Về kinh tế, tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh, tăng năng suất, tăng giá trị. Tăng cường mô hình liên kết 4 nhà, thực hiện chuyển đổi giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Quy hoạch, bố trí lại sản xuất phù hợp với từng vùng; duy trì và nhân rộng sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn và các mô hình sản xuất có hiệu quả; phát triển các ngành hàng chủ lực của xã theo chương trình mỗi xã một sản phẩm; khuyến khích nhân dân nuôi cá đồng truyền thống, quan tâm nuôi cá đồng thâm canh ở những nơi có điều kiện. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Bên cạnh đó quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh; xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng gia đình và ấp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm chỉ đạo giảm nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác vận động nhân dân. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các yêu cầu, bức xúc của người dân.

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu đại hội xem xét cẩn thận, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, để đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ huyện sắp tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Bình Tây Bắc khóa mới

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy là 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV là 11 đồng chí và 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thùy Trang