Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Lợi An đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác tốt lợi thế của xã, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.Kinh tế phát triển theo hướng ổn định. Xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đang chuẩn bị các điều kiện để tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội và công tác chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm thực hiện ngày một tốt hơn; công tác xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tốt, có 12/12 ấp đạt chuẩn văn hoá; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; thu nhập bình quân trên 50 triệu 900 ngàn đồng. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác tư pháp, hộ tịch và hoà giải cơ sở có nhiều tiến bộ tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, chất lượng và hoạt động ngày càng hiệu quả. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể có tiến bộ.

Năm 2021, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ với 9 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện trong năm 2021. Hội nghị đã dành thời gian cho đại biểu thảo luận đóng góp vào các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 sát với tình hình của xã.

Đồng chí Đỗ Thị Duyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận kết quả mà đảng bộ và nhân dân trong xã đạt được trong năm qua; đồng thời lưu ý xã tập trung thực hiện một số công việc sau:

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp cuối năm hội đồng nhân dân xã; nắm chặt tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình thanh niên để tổ chức đưa quân đạt chỉ tiêu huyện giao; rà soát đánh giá cảm tình đảng của xã, chú ý lực lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nông dân sản xuất giỏi để bồi dưỡng, tạo nguồn cho phát triển đảng đạt chỉ tiêu trên giao năm 2021; khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 đúng thực chất; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người dân, gia đình chính sách vui xuân đón tết. Tuyên truyền vận động người dân thực nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid -19, nhất là thời điểm tết Nguyên đán năm 2021.

Nguyễn Nhàn