Chân dung Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.


Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau; các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp và quá trình tham gia hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, sinh ngày 15/7/1910, trong một gia đình nông dân tại xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 17 tuổi, đồng chí tham gia phong trào chống ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Năm 1928 tham gia Đảng Tân Việt, hoạt động tại Sài Gòn, bị thực dân Pháp bắt, kết án 18 tháng tù.

Nam 1930, đồng chí Nguyễn Duy Trinh tham gia vào Đảng cộng sản Đông Dương. Năm 1931, ông bị bắt và kết án 13 năm tù khổ sai, bị đày đi Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Côn Đảo. Tháng 5/1945 ra tù, đồng chí tham gia vận động khởi nghĩa ở Vinh, Huế. Sau Cách mạng Tháng tám thành công, đồng chí được cử làm Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Trung Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung Bộ, Bí thư Khu ủy Khu V, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ.

Tháng 2/1951, tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Đến tháng 8 năm 1955 đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng. Ông là Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng suốt từ năm 1956 đến năm 1982. Tại Đại hội Đảng lần thứ V (1982) ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đến khi mất.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (cuối năm 1954), Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1958), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước (1963 - 1965) và là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh mất ngày 20/4/1985, tại Hà Nội.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng và Bác Hồ giao trọng trách làm Bộ trưởng Ngoại giao lâu năm nhất của Nhà nước ta và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

 

camau.gov.vn