Hải đăng Hòn Khoai – Nơi đây vào ngày 13/12/1940, Phan Ngọc Hiển lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và giành thắng lợi. Ảnh: Thanh Dũng.


Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, đài trong tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019). Trong đó, nêu bật ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc khởi nghĩa đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau nói riêng. Tôn vinh những tấm gương yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, đặc biệt là tấm gương 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai. Qua đó, nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo camau.gov.vn