Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Số hiệu:

Số 302-CV/BTGHU

Ngày ban hành:

20/04/2020

Loại văn bản:

Công văn

Trích yếu:

Công văn số 302 về việc gửi khẩu hiệu tuyên truyền ngày 30 tháng 4!

Tập tin: