Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Số hiệu:

Số 03/BCHU

Ngày ban hành:

24/08/2020

Loại văn bản:

Báo cáo

Trích yếu:

Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng sách Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2028 -2019!

Tập tin: