Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Số hiệu:

Số 03/CVHU

Ngày ban hành:

27/08/2020

Loại văn bản:

Công văn

Trích yếu:

Về việc gửi đề cương tuyên truyền 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9!!!

Tập tin: