Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Số hiệu:

Số 01/BCCT-TW

Ngày ban hành:

30/10/2020

Loại văn bản:

Báo cáo

Trích yếu:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình tại Đại hội XIII của Đảng (dự thảo)!!

Tập tin: