Về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đỗ Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần sử Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Huỳnh Văn Thoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban, phòng huyện, đại diện lãnh đạo các xã, trấn trong huyện.


Các đồng chí lãnh đạo huyện dự diễn tập

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, với các nội dung: Chuyển xã sang các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang sang các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và Thực hành chiến đấu phòng thủ. Triển khai các biện pháp chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh; xử lý tình huống A2; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ…

Quang cảnh buổi diễn tập

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, của địa phương. 

BAN BIÊN TẬP