Về dự ngày hội còn có đ/c Trần Sử Ký, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, phòng huyện, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND thị trấn Trần Văn Thời và lãnh đạo MTTQVN các xã, thị trấn.

Hiện nay, khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời có 283 hộ, với 1.235 khẩu; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, hiện ấp còn 07 hộ nghèo và 07 hộ cận nghèo, chiếm 2,47%. Về giao thông nông thôn, hiện nay lộ bê tông đường trục khóm liên khóm được cứng hóa đạt chuẩn kỹ thuật đạt 100% và đường xóm, nhánh được cứng hóa đạt 100%, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; có 100% hộ sử dụng điện quốc gia an toàn; có 85% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn cấp 4 trở lên; số lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm 92%; khóm có 02 Tổ hợp tác đang phát triển có hiệu quả; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%; có 95% hộ gia đình trồng cây xanh làm hàng rào, trồng hoa và mai vàng....

Đồng chí Trương Linh Phượng (người đứng giữa), Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau tặng qua cho các hộ nghèo

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ biểu dương kết quả chi bộ, chính quyền khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu khóm 5 cũng như Đảng uỷ thị trấn Trần Văn Thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng gia đình văn hoá. Vận đồng người dân tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, để tạo vẽ mỹ quan xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

N.N