Một số hộ chăn nuôi vẫn còn tư tưởng nuôi giữ heo chờ tăng giá.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, do giá heo hơi trong tỉnh cao hơn ngoài tỉnh (chỉ riêng từ cuối tháng 10 năm 2019 đến nay, giá heo hơi ngoài tỉnh tương ứng với giá heo hơi trong tỉnh); tỷ lệ thịt nạc của heo hơi ngoài tỉnh cao hơn heo hơi trong tỉnh, nên thương lái ưu tiên chọn mua heo hơi ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, do số lượng heo trong tỉnh phân tán, nên các thương lái chọn thu mua heo hơi ngoài tỉnh tại các điểm thu gom tập trung với số lượng lớn, nhằm tiết kiệm chi phí tìm kiếm, thu gom, vận chuyển. Mặt khác, đa số các cơ sở thu mua và giết mổ heo tại địa phương có quy mô nhỏ lẻ, nên nguồn heo tại địa phương được thu mua và tiêu thụ không nhiều. Ngoài ra, một số hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh còn trông chờ chính sách hỗ trợ của nhà nước và nuôi giữ heo chờ tăng giá, nên chậm xuất bán heo sớm, dẫn đến việc triển khai thực hiện kế hoạch giảm tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra.

Từ tình hình đó và giá heo hơi trên thị trường tăng, việc mua bán diễn ra theo quy luật cung - cầu thị trường, do đó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân thu mua, vận chuyển heo thịt trong tỉnh và cơ sở, hộ chăn nuôi xuất bán heo thịt.
 

Theo camau.gov.vn