Mặc dù ngay từ đầu năm, có sự chỉ đạo sâu sát của UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Tính đến ngày 31/7/2019, trên địa bàn huyện bệnh Sốt xuất huyết mắc 141 cas, tăng 38 cas; bệnh Tay chân miệng mắc 189 cas, tăng 153 cas; bệnh Sởi mắc 365 cas, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh: Chí Thanh

Theo UBND huyện và ngành chuyên môn, nguyên nhân tăng là do công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh chưa được sâu rộng; sự vào cuộc của các ngành, các cấp chưa đồng đều, quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện chưa được thường xuyên; các xã, thị trấn thiếu sự chủ động, chưa quan tâm đúng mức đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác xử lý ổ dịch thực hiện chưa đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả chưa cao. Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn chưa chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo thường xuyên đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh; việc thực hiện các Chương trình y tế chưa đáp ứng yêu cầu; việc xử lý rác thải y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh chưa đảm bảo; một bộ phận người dân chưa nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, xung quanh nhà cửa, diệt lăng quăng, diệt muỗi chưa hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; khẩn trương khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, thực hiện tốt các giải pháp về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh đã được kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 7 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, xảy ra dịch lớn.

BAN BIÊN TẬP