Thường trực UBND tỉnh họp bàn giải pháp hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.


Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có tổng số 2.166 người bán vé số lẻ; trong đó, gia đình khó khăn, người khuyết tật, bảo trợ xã hội là 1.836 người, hộ nghèo 140 người, cận nghèo 143 người. Xét thấy cuộc sống của người làm nghề bán vé số lẻ hầu hết gặp rất nhiều khó khăn, khi ngưng phát hành xổ số kiến thiết 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 đề phòng, chống dịch Covid-19. Nên hôm nay là ngày nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nhưng Thường trực UBND tỉnh vẫn làm việc để tìm giải pháp hỗ trợ cho những người bán vé số lẻ, để họ có điều kiện trang trải cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Sau khi bàn bạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thống nhất cho Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh xuất nguồn tiền của công ty hỗ trợ cho những người thuộc đối tượng bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh theo danh sách các xã, phường, thị trấn đã thống kê, rà soát tổng hợp về tỉnh. Với mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 và hỗ trợ 1 lần. Nguồn tiền này Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty. Theo đó, yêu cầu Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh căn cứ theo số lượng người bán vé số lẻ trong danh sách và số tiền định mức như trên chuyển tiền trực tiếp cho từng huyện, thành phố. Phòng Tài chính - Kế hoạch của các huyện, thành phố báo số tài khoản để Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh chuyển tiền. Căn cứ vào số lượng của từng xã, phường, thị trấn, Phòng Tài Chính – Kế hoạch chuyển tiền ngay về xã, phường, thị trấn. Các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp ngay cho từng người bán vé số lẻ, ký nhận theo đúng danh sách đã thống kê chậm nhất đến thứ 6, ngày 03/4/2020 tiền hỗ trợ phải đến tay người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh. Phương thức hỗ trợ phải đảm bảo an toàn dịch tễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phân công Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát đầy đủ và chính xác đối tượng bán vẻ số lẻ trên địa bàn theo phương châm đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng, chậm nhất đến thứ hai, ngày 06/4/2020 rà soát bổ sung danh sách dứt điểm. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội tỉnh rà soát tất cả đối tượng lao động tự do khó khăn trên địa bàn để từ đó có chủ trương hỗ trợ cho phù hợp với các gói chính sách.

camau.gov.vn