Nhanh chóng nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ kết quả thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho người mua và người bán heo.


Theo đó, để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổng hợp, báo cáo toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1115 ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch giảm tổng đàn và bảo vệ đàn heo giống trong tình huống bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ kết quả thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho người mua và người bán heo; kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm; mua vòng niêm phong; hỗ trợ nuôi giữ heo mẹ; hỗ trợ tinh để phối giống và các vấn đề khác có liên quan, qua đó khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 

Theo  Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau