Phụ huynh học sinh ký nhận gạo hỗ trợ của năm học 2018 - 2019.


Theo đó, tỉnh Cà Mau được hỗ trợ 672.300 kg gạo từ nguồn gạo dự trữ quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I, năm học 2019 – 2020 đúng theo quy định.

Qua rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, năm học 2019 – 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.800 học sinh có nhu cầu được hỗ trợ gạo. Theo kế hoạch, trong học kỳ I sẽ hỗ trợ 01 lần (gồm 5 tháng), học kỳ II hỗ trợ 01 lần (gồm 6 tháng), mỗi tháng 15 kg gạo/học sinh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau