Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã làm lan toả những việc làm hay, gương người tốt, kết nối và huy động được sức mạnh nội lực của toàn hệ thống chính trị, đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển quê hương Cà Mau. Học và làm theo Bác đã thực sự thấm nhuần, trở thành một thói quen, sự tự giác của mỗi cá nhân, tập thể. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lựa chọn 2 nội dung đột phá là công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Việc đăng ký học và làm theo Bác phải thiết thực, gắn liền với điều kiện thực tiễn của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá phải sát sườn, không chung chung, mơ hồ, hình thức.

Cấp uỷ các cấp thể hiện được quyết tâm trong việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa rất lớn và có sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội. Người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chính là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc học và làm theo Bác.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Cà Mau. Đó là việc xây dựng kế hoạch, quá trình triển khai của một số đơn vị, cá nhân còn rất mơ hồ, chung chung, mà chưa bám sát vào những điều kiện thực tế của bản thân, đơn vị, địa phương. Từ đó làm cho người cán bộ, đảng viên chưa thật sự gần dân, hiểu dân và có thái độ, việc làm chưa phù hợp. Chưa lựa chọn được những nội dung đột phá, đúng và trúng với yêu cầu, một số nơi chưa đưa được các nội dung học và làm theo Bác vào công tác sinh hoạt chi bộ.

Phương thức và tần suất tuyên truyền về Chỉ thị 05 chưa thật sự phong phú, hiệu quả. Hội nghị đưa ra 06 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, trong đó đặc biệt lưu ý, phải hiện thực hoá Chỉ thị 05 thành những gương người tốt, việc làm hay, tạo thành một phong trào vừa lan toả, vừa sâu sắc trong toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Bạch Đằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận để các đơn vị, địa phương, cá nhân báo cáo những kết quả đạt được trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05; bàn bạc các giải pháp để triển khai Chỉ thị 05 hiệu quả hơn nữa và khen thưởng 35 cá nhân, 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình nhấn mạnh, việc học và làm theo Bác cần phải được lan toả, thấm sâu hơn nữa vào trong đời sống xã hội, phải tạo được những vấn đề đột phá, thiết thực đối với từng cá nhân, đơn vị, địa phương. Học và làm theo Bác phải trở thành thói quen, ý thức tự giác, thường trực và thường xuyên, trên mọi lĩnh vực và ở mọi cá nhân, tập thể.

Quốc Rin

Theo Báo Cà Mau