Theo đó, kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy do chuyển công tác về tỉnh nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Quốc Khởi, Trưởng Phòng Y tế huyện do chuyển công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tăng hoa cho ông Nguyễn Quốc Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện.

Tiếp đó, kỳ họp cũng tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung một số chức danh. Ông Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trần Văn Thời đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện

Hoàng Cận