Các đội tranh tài qua 3 phần thi: giới thiệu, hùng biện và phần thi tiểu phẩm. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao thưởng 9 giải tập thể (01 giải nhất, 02 giải nhì; 03 giải ba và 03 giải khuyến khích). Đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đạt giải ba Hội thi.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người, nhất là hội viên phụ nữ, về việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó từng bước xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh./.

Hoàng Cận