Theo báo cáo, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp của các cấp ủy chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện; phong trào thi đua trong CNVNLĐ tiếp tục được duy trì, phát triển và ngày càng phát huy có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kết quả thi đua, khen thưởng: về lĩnh vực nhà nước có 02 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 01 tập thể và 17 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; có 29 tập thể được UBND tỉnh, Bộ, Ngành Trung ương tặng cờ thi đua, có 75 tập thể và 520 cá nhân được UBND tỉnh, Bộ, Ngành Trung ương tặng bằng khen; có 1.329 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 63 lượt cá nhân đạt danh hiệu thi đua cấp tỉnh. Có 99 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Về lĩnh vực công đoàn: Tổng Liên đoàn tặng 4 cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 08 tập thể và 13 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 18 cờ thi đua cho 25 tập thể và 289 bằng khen cho cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 45 tập thể và 502 cá nhân.

Dịp này, có 06 tập thể và 43 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng có thành tiêu biểu điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016 – 2020; 02 tập thể và 10 cá nhân được chọn đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

 

Hoàng Cận