Đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, cổ động các ngày kỷ niệm trong quý I, quý II/2019; tuyên truyền phòng, chống cháy nổ, cháy rừng mùa khô; phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, triển khai Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho thanh thiếu nhi lần thứ V (2019-2020), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (năm 2018 – 2019) đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện... với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tiến hành tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; in ấn, phát hành, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng viết “Nhật Ký Làm Theo Gương Bác”; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề cao điểm tháng 4/2019, tháng 7/201. Từ đầu năm đến nay đã mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch, với gần 2.500 học viên tham gia.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung thảo luận khẳng định những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung như: nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tham mưu các lĩnh vực trong công tác khoa giáo; công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của trên Internet và mạng xã hội;...

 

Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần phải tham mưu tích cực hơn nữa giúp cấp ủy quán triệt, triển khai, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm tác phẩm “Dân vận”; tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo kế hoạch năm 2019. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Có kế hoạch theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình diễn biến tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố, thành lập lại Tổ Báo cáo viên và Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ và đột xuất. Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy in ấn, xuất bản ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1975-2010. Thực hiện các công việc theo hợp đồng biên soạn kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giai đoạn 1950-2015, hoàn thành công tác biên soạn vào tháng 11 năm 2019…

Hoàng Cận