Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, thông tin, chia sẽ những vấn đề xoay quanh công tác xây dựng Đảng trong quý III năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm về khó khăn trong việc thực hiện thí điểm Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm; việc đổi mới 1/3 cấp uỷ nhiệm kỳ mới; về việc thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18; việc sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34; về nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; về công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng... Các đồng chí Trưởng ban đảng Huyện uỷ giải đáp, thông tin, chia sẽ thêm nhiều vấn đề giúp các Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đề nghị các Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng; đồng thời, chủ động, tích cực rà soát, xem xét tất cả các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025; chủ động, quan tâm hơn nữa trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thận trọng, xem xét kỹ việc đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên; quan tâm, nghiên cứu sâu các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phát huy tốt hơn vai trò tham mưu cho cấp uỷ đối với công tác này, nhất là phục vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên...; cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân; đồng thời, đồng chí đề nghị các Đảng uỷ tiếp tục thường xuyên phối hợp tích cực với các ban đảng Huyện uỷ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại địa phương trong thời gian tới.

                                                                                       Thúy Nguyễn