Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số văn bản pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, trong đó có:  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính Phủ quy định về nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mai, sản xuất kinh doanh hàng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến quy định hiện hành trong việc cấp, quản lý và sử dụng các mã số mã vạch; kiến thức về công nghệ, hướng dẫn tạo mã và in các loại mã số mã vạch cho sản phẩm.

Thông qua hội nghị sẽ giúp cho các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, định hướng người dùng về mua bán và sử dụng hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; người sản xuất, kinh doanh tự bảo vệ quyền lợi thông qua việc đăng ký bảo hộ thương hiệu. 

 

Vũ Thị Kiều

TTCT