Chủ trì Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; cấp huyện có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, thành viên Mặt trận và Trưởng khối Dân vận, Mặt trận các đảng ủy, xã, thị trấn tham dự.

Năm 2019, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc huyện đã kịp thời quán triệt và ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Dân vận; tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết được tập trung thực hiện; các hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được thực hiện khá tốt.

Đ/c Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN tỉnh Cà Mau

Tại cuộc hội nghị thay mặt lãnh đạo tham dự, đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận những kết quả đạt được về công tác giảm nghèo, các mô hình, điển hình làm ăn có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao của huyện, với mong muốn trong thời gian tới, với sự quyết tâm của Đảng bộ huyện cần tiếp tục nêu vài trò chỉ đạo của cấp ủy huyện, Ủy ban nhân dân và các ngành, các cấp tích cực vào cuộc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể.

Đ/c Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Trên cơ sở những mặt làm được, chưa được và phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; tạo điều kiện để  nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình đối với Đảng, Nhà nước. Tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận khéo”; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, tăng cường vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Đẩy mạnh hơn nữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, phát động rộng khắp phong trào trồng cây xanh làm hàng rào, chống sạt lở, trồng hoa, … các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện và đại hội Đảng bộ các cấp.

Phúc Hậu