Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 35 đồng chí đại diện Thường trực Đảng uỷ và cán bộ Văn phòng Đảng trực thuộc Huyện uỷ.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, Chánh Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn cụ thể cách soạn thảo, biên tập văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025. Yêu cầu Văn kiện phải được soạn thảo, biên tập theo quy trình khoa học, bảo đảm truyền tải được chính xác tư tưởng và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có đầy đủ các nội dung gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội…

Tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy,Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ lưu ý các đảng uỷ trong quá trình biên soạn văn kiện phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, đơn vị; đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm cơ sở xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

BBT