Đại biểu tham dự hội nghị.


Hiện nay, toàn tỉnh đạt được 1.274 tiêu chí, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, tăng gấp 4,4 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Trong đó, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí,  27 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 03 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí.

Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 400km đường bê tông và có 81/82 xã đã có đường ô tô về đến trung tâm xã; có 46/82 xã đạt tiêu chí giao thông; có 82/82 xã và 100% các ấp có điện lưới quốc gia sử dụng, với tổng số hộ sử dụng điện toàn tỉnh đạt trên 305.455/305.654 hộ; có 222/394 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; 08/09 huyện, thành phố đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, chiếm 88,9%; có 64/82 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 82/82 xã có cáp quang và phủ sóng mạng 3G, 4G; có 75/82 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư; có 64/82 xã đạt tiêu chí thu nhập; 65/82 xã đạt tiêu chí hộ nghèo…

Đối với 5 xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới 2019, có 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, gồm: xã Hòa Thành (thành phố Cà Mau), xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) và xã Trần Thới (huyện Cái Nước). Đối với xã Tân Phú (huyện Thới Bình) và xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời) đều đạt 16/19 tiêu chí và đang hoàn thiện thêm các tiêu chí như: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông để hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh thẩm định.

Năm 2020, UBND tỉnh thống nhất chọn 05 xã để tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân Tiến (huyện Đầm Dơi); Thới Bình và Biển Bạch (huyện Thới Bình); Khánh Lâm (huyện U Minh) và Đất Mới (huyện Năm Căn). Phấn đấu đến cuối năm 2020 có từ 01 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; có 03 huyện đạt từ 06 tiêu chí trở lên; có từ 41 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; từ 05 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 27 ấp khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới; đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên, thu nhập tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo: Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải thực hiện đúng chủ trương không chạy theo thành tích; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng cường công tác tuyền truyền và thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở từ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tranh thủ và huy động các nguồn lực tránh tình trạng không trông chờ vào ngân sách cấp trên; thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện phải thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới đến tận các xã, ấp trên địa bàn các huyện, thành phố để có chỉ đạo kịp thời và đạt được kế hoạch đề ra.

Camau.gov.vn