.
 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng trình bày tham luận tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.


Năm 2019 được xác định là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử. Trong, đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng chính phủ điện tử. Từ giữa tháng 3 đến khoảng giữa tháng 7/2019, đã có trên 68.200 văn bản gửi và trên 203.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia; thiết lập Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ (e – Cabinet); xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (còn thiếu thành phố Hồ Chí Minh) đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. 62/95 bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc nâng  cấp  phần mềm  quản  lý văn  bản  và  điều  hành;  cung  cấp  157.000  chứng  thư  số  cho  86/93  bộ,  ngành,  địa phương và 314/431 lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh, có 84/95 cơ quan đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã  sử dụng máy chủ  bảo mật  riêng. Tính đến quý II năm 2019, tại địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công  trực  tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 15,16%), còn tại các bộ, ngành là 1.758 dịch vụ.

Tuy nhiên theo đánh giá, vẫn còn một số nội dung triển khai chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, còn tình trạng lùi thời hạn, chưa chủ động trong thực hiện; tiến độ xây dựng một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin còn chậm hoặc gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện, một số hệ thống đã triển khai nhưng việc khai thác, sử dụng chưa thật sự hiệu quả; vấn đề kết nối, chia sẻ dữ  liệu còn rất hạn chế. Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tại một số địa phương chưa bảo đảm các chức năng; số lượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp, kém hiệu quả, có dịch vụ không phát sinh hồ sơ gây lãng phí.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tỉnh Cà Mau xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách minh bạch, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã nhận 12.514 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 60.141 hồ sơ. Đến nay hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả; các tính năng liên tục được cập nhật, cải tiến cho phép ký số, quản lý các thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp đã nộp để sử dụng lại, thiết lập các thủ tục liên thông theo chiều ngang, liên thông theo chiều dọc từ cấp xã đến cấp tỉnh... Tuy nhiên hiện nay phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) đã quá tải trong sử dụng và không ổn định khi kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đề nghị Chính phủ có kế hoạch triển khai thống nhất hệ thống quản lý văn bản quốc gia giúp các tỉnh tránh được bất cập khi liên thông với hệ thống này.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chỉ đạo: Về phương châm thực hiện chính quyền điện tử thì lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai, chất lượng công việc. Các bộ, ngành địa phương cần bố trí đầy đủ máy chủ bảo mật, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan; lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số cá nhân, tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng bảo đảm xử lý hồ sơ công việc hoàn toàn trên môi trường mạng hướng tới mục tiêu bộ, ngành, địa phương “không giấy tờ”.
                                            

Trúc Đào

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau