Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các đồng chí bí thư đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ và các tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các ngành, các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo gương Bác nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội huyện đề ra trong những năm qua.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn. Hội nghị đã khen thưởng, tuyên dương 19 tập thể, 23 cá nhân đại diện cho 210 tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn ở cơ sở, nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác; tạo sự cổ vũ, động viên, khích lệ những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu đi vào chiều sâu; đẩy mạnh phong trào “Thi đua yêu nước”, tạo sức lan tỏa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Trước đó, Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thành lập đoàn đến viếng, dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hòn Đá Bạc. Đây là việc làm nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoàng Cận